Chiptuning

Chiptuning is het aanpassen van de software motorregelapparaat.

Tegenwoordig is iedere nieuwe auto voorzien van een motorregelapparaat. Deze computer regelt o.a. het ontstekingstijdstip, de inspuiting en bij turbo-motoren de turbodruk.
De gegevens hiervoor zijn als tabellen opgeslagen in de chip/eprom.chiptuning.jpg

Bij het tunen worden deze tabellen/ kenvelden geoptimaliseerd en aangepast om bijvoorbeeld een hogere turbodruk te verkrijgen. Vervolgens moeten o.a. de brandstof hoeveelheid en het ontstekingstijdstip hier weer op worden aangepast.
Zodoende stijgt het koppel en het vermogen, zonder hierbij concessies te doen aan driveability en de geldende emissie-eisen. De aangepaste kenvelden worden opnieuw opgeslagen, dit kan door het vervangen van de chip/eprom of d.m.v. OBD-tuning

Tuning atmosferische motoren.

Uit ervaring blijkt dat chiptuning voor atmosferische VAG motoren (motoren zonder turbo of compressor) over het algemeen weinig/geen winst geeft. Denk hierbij aan de 1.4i-1.6i/V5/FSI/SDI motoren. De vermogensstijging is vaak maar enkele pk’s na de tuning. Met als gevolg dat dit op de weg zeer slecht te vernemen zal zijn.

Er zijn enkele modellen waarbij er wel verbetering mogelijk is. De modellen waarbij de tuning wel merkbaar meer vermogen oplevert worden op de website vermeld. Alle niet vermelde atmosferische motoren zijn niet nuttig om van chiptuning te voorzien.

OBD-tuning:

OBD-tuning oftewel On Board Diagnose tuning.

Op deze wijze van tuning wordt de chip via de diagnosestekker uitgelezen en geprogrammeerd. Het voordeel is dat het regelapparaat niet geopend hoeft te worden. Het resultaat is hetzelfde als bij het vervangen van de Eprom. Bij veel auto’s vanaf Bj 2000 is dit mogelijk.

Chip op maat:

Alle bovengenoemde tuningsets zijn op standaard auto’s ontwikkeld en worden per auto geoptimaliseerd. Daarnaast bestaat er bij ons de mogelijkheid een “chip op maat” te programmeren. Dit is nog meer aan te raden wanneer er mechanisch iets aan de hardware van de auto is veranderd, zoals een ander uitlaatsysteem, nokkenas, grotere injectoren of een grotere turbo. Er wordt met behulp van diverse meetapparatuur en realtimesimulator de software van het motormanagementsysteem al rijdend op onze 4-wd rollenbank geoptimaliseerd.
Zodoende dat de motor niet met een te arm mengsel loopt of gaat detoneren/ pingelen, wat tot motorschade zal leiden.

Bij een “chip op maat” wordt dan ook een hoger rendement gehaald uit de motor en vooral rijdt de auto nóg soepeler dan bij normale chiptuning.